Редакційна колегія Вісника


1. Патриляк Іван Казимирович, д-р іст. наук, проф. – відповідальний редактор;

2. Бутуліс Ілгварс, д-р історії, проф. (Латвія) – член редколегії;

3. Вайченоніс Йонас, д-р гуманіт. наук, проф. (Литва) – член редколегії;

4. Казьмирчук Григорій Дмирович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

5. Капелюшний Валерій Петрович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

6. Колесник Віктор Федорович, д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України – член редколегії;

7. Коцур Анатолій Петрович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

8.Кротофіль Мацей, д-р габілітований, проф. (Польща) – член редколегії;

9. Кузьо Тарас, д-р філософії, проф. (Канада) – член редколегії;

10. Литвин Володимир Михайлович, д-р іст. наук, проф., акад. НАН України – член редколегії;

11. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

12. Руккас Андрій Олегович, канд. іст. наук, доц. – відповідальний секретар;

13. Слюсаренко Анатолій Гнатович, д-р іст. наук, проф., акад. АПН України – член редколегії;

14. Ставнюк Віктор Володимирович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

15. Таірова-Яковлева Тетяна Геннадіївна, д-р іст. наук, проф. (Російська Федерація) – член редколегії;

16. Терпиловський Ростислав Всеволодович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

17. Чанг Сідні, д-р філософії, проф. (США) – член редколегії;

18. Щербак Микола Григорович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії;

19. Яровий Валерій Іванович, д-р іст. наук, проф. – член редколегії.