ISSN 1728-3817 (загальний)

ISSN 1728-2640 (серійний)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія.

Засновано 1958 року.


Атестовано: Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.10.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію № 17218-5988 Р від 10.11.10.

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02.

Індексація видання:


Перш ніж надсилати матеріали для рецензування, просимо авторів ознайомитися із процесом рецензування, політикою щодо плагіату редколегії Вісника та умовами оплати публікацій.


Статті для розгляду редколегією просимо надсилати електронною поштою:


Для отримання додаткової інформації щодо Вісника можна звертатися на сайт або сторінку в мережі facebook історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.