Адреса редакції:

Україна, 01601, Київ,

Вул. Володимирська 60, кім. 349а.

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38(044) 234-09-71, факс 239-32-12,

Е-mail: history.bulletin@knu.ua

Адреса видавця:

01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кім. 43

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»

тел. +38 044 239-31-72, +38 044 239-32-22;

факс+38 044 239-31-28

Видавець і виготовлювач ВПЦ "Київський університет"

01601, Київ, б-р Т. Шевченка, 14, кімн. 43

(38044) 239 32 22; (38044) 239 31 72; тел./факс (38044) 239 31 28

e-mail: vpc@univ.kiev.ua

http: vpc.univ.kiev.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1103 від 31.10.02. Оригінал-макет виготовлено ВПЦ "Київський університет".