А. Чуткий, д-р іст. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКИХ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКУ XX СТ.

Досліджено складові повсякденного життя студентів Київського комерційного інституту напередодні Першої світової війни за матеріалами сучасників тієї епохи. Головну увагу приділено тим подіям повсякдення, що виходили за межі звичного ритму життя, але не були явищем надто рідкісним: випадкам крадіжок, закордонним поїздкам студентів, виявам бюрократизму під час отримання документів, поширенню студентами неправдивої інформації про своїх товаришів, одруженням студентів, випадкам хвороби. Досліджується і такий неординарний аспект повсякдення, як вияв студентами брутального ставлення до працівників навчального закладу. Окремо розглянуто пошуки протекції під час вступу до навчального закладу.

Ключові слова: історія повсякдення, урбаністика, студенти, вища школа, історія Києва, історія України XX ст.

Надійшла до редколегії: 16.09.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Державний архів м. Києва (далі – Держархів м. Києва), ф. 153. оп. 1, спр. 15, 90 арк.

2. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 1, спр. 394, 7 арк.

3. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 2, спр. 40, 94 арк.

4. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 2, спр. 45, 95 арк.

5. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 2, спр. 74, 91 арк.

6. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 113, 2 арк.

7. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 117, 36 арк.

8. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 144, 45 арк.

9. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 537, 2 арк.

10. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 606, 24 арк.

11. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 652, 35 арк.

12. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 675, 38 арк.

13. Держархів м. Києва, ф. 153. оп. 3, спр. 1029, 40 арк.

14. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 1334, 68 арк.

15. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 1538, 59 арк.

16. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 2837, 14 арк.

17. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 2886, 63 арк.

18. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 2952, 48 арк.

19. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 3, спр. 4199, арк. 1-5.

20. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 4, спр. 4972, 17 арк.

21. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 5, спр. 1888, 29 арк.

22. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 5, спр. 8101, 40 арк.

23. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 5, спр. 8811, 43 арк.

24. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 97, 18 арк.

25. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 569, 17 арк.

26. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 687, 42 арк.

27. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 787, 25 арк.

28. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 799, 16 арк.

29. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 894, 7 арк.

30. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 1119, 24 арк.

31. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 1134, 29 арк.

32. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 1165, 25 арк.

33. Держархів м. Києва, ф. 153. оп. 6, спр. 1176, 21 арк.

34. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 1230, 25 арк.

35. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 6, спр. 1445, 17 арк.

36. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 134, 125 арк.

37. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 316, 104 арк.

38. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 458, 122 арк.

39. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 669, 81 арк.

40. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 839, 160 арк.

41. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 855, 79 арк.

42. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 862, 86 арк.

43. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 1486, 81 арк.

44. Держархів м. Києва, ф. 153. оп. 7, спр. 2074, 136 арк.

45. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 7, спр. 2326, 110 арк.

46. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 37, 81 арк.

47. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 38, 31 арк.

48. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 44, 14 арк.

49. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 67, 306 арк.

50. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 69, 27 арк.

51. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 109, 7 арк.

52. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 122, 156 арк.

53. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 157, 239 арк.

54. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 303, 114 арк.

55. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 331, 186 арк.

56. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 356, 63 арк.

57. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 535, 28 арк.

58. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 619, 85 арк.

59. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 660, 15 арк.

60. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 843, 54 арк.

61. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 924, 20 арк.

62. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 1300, арк. 2-4.

63. Держархів м. Києва, ф. 153, оп. 9, ч. ІІ, спр. 66, 20 арк.

64. Держархів м. Києва, ф. 229, оп. 1, спр. 16, 178 арк.

65. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. ІІІ, спр. 19919, 2 арк.

66. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 46, спр. 620, 82 арк.

67. Alma mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920. Матеріали, документи, спогади / упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – Кн. 1. – Київ : Прайм, 2000. – 697 с.

68. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – Т. 4. – Москва : Наука, 2000. – 354 с.

69. Заболотский П. А. Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине (1875-1910) / П. А. Заболотский // Журнал Министерства народного просвещения. – 1912. – С. 37–38.

70. З іменем Святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – 453 с.

71. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ в. / А. Е. Иванов. – Москва : Институт истории АН СССР, 1991. – 392 с.

72. Иванов А. Е. Студенчество России конца ХІХ – начала ХХ века. Социально-историческая судьба / А. Е. Иванов. – Москва : Росспэн, 1999. – 394 с.

73. Історія Київського університету / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін. ; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 895 с.

74. Киевский коммерческий институт // Киевское обозрение. – 1911. – 16 августа 1911 г. (№ 2). – С. 1.

75. Кобченко К. А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / К. А. Кобченко. – Київ : "МП Леся", 2007. – 271 с.

76. Ковалевський М. При джерелах боротьби / М. Ковалевський. – Інсбрук, 1960. – 720 с.

77. Макаров А. Н. Киевская старина в лицах. XIX в. / А.Н. Макаров. – Київ : Довіра, 2005. – 878 с.

78. Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма / В. П. Мещерский. – Москва, 2010. – 624 с.

79. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; пер. с англ. – Москва : Политиздат, 1992. – 543 с.

80. Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа: сторінки історії / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, ТОВ Вид-во "Аспект-Поліграф", 2005. – 420 с.

81. Спекторский Е. В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е. В. Спекторский. – Белград, 1935. – Репринт. вид. – Київ : Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2007. – 104 с.

82. Ульяновський В. І. Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах / В. І. Ульяновський. – Київ : НКПІКЗ, "Фенікс", 2007. – 360 с.

83. Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : зб. док. / упорядкування В. А. Короткого; за ред. Л. В. Губернського. – Київ : Київський університет, 2014. – 416 с.

84. Харківський університет XIX – початку XX століття у спогадах його професорів та вихованців. – Т. 2 / уклад. : Б. П. Зайцев, В. Ю. Іваненко, В. І. Фадєєв та ін. – Харків : Сага, 2010. – 550 с.

85. Чуткий А. І. Вища школа Києва в умовах Першої світової війни: ставлення студентів до мобілізації як індикатор лояльності до імперії / А. І. Чуткий // Гілея. – 2018. – Вип. 136 (№ 9). – С. 120-126.

86. Чуткий А. І. Київський комерційний інститут: витоки та історич-=ний поступ (1906-1920 рр.) / А. І. Чуткий. – Ніжин : [б. в.], 2013. – 524 с.

87. Чуткий А. І. Мітрафан Доунар-Запольскі – заснавальнік першай на Украіне эканамічнай ВНУ / А. І. Чуткий // Беларускі гістарычны часопис. – 2013. – № 4 (165). – С. 14-26.