О. Кір'яков, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


ФІВИ В МІФОЛОГІЧНОМУ НАРАТИВІ БЕОТІЙСЬКОГО ЕТНОСУ

Досліджено міфи беотійського етносу. Ці легендарні історії служили основою уявного минулого. Міфи формували менталітет давньогрецького суспільства. Автор намагається реконструювати міфи беотійського етносу та Фів. Різниця між регіональними та полісними легендами має дати відповідь на запитання, яку дійсно роль відігравали Фіви в уявному минулому беотійського етносу. У роботі використано давньогрецькі писемні джерела та літературу. Ця стаття є спробою зрозуміти, як створювалися, існували та впливали на життя стародавніх греків міфи.

Ключові слова: беотійці, Фіви, етнос, міф, уявне минуле, Стародавня Греція.

Надійшла до редколегії: 29.10.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Berman D. W. The Landscape and Language of Korinna / D. W. Berman // Greek, Roman and Byzantine Studies. – 2010. – 50. – Р. 41-62.

2. Berman D. W. Myth, Literature and the Creation of the Topography of Thebes / D. W. Berman. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 202 р.

3. Berman D. W. The Double Foundation of Boiotian Thebes / D. W. Berman // Transactions of the American Philological Association. – 2004. – Vol. 134, No 1. – Р. 1-22.

4. Buck R. J. A History of Boeotia / R. J. Buck. – Alberta : University of Alberta Press, 1979. – 222 р.

5. Gantz T. Early Greek Myth. A Guide to Literary and Artistic Sources / T. Gantz. – Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 1993. – 909 p.

6. Henderson W. J. Corinna of Tanagra on Poetry / W. J. Henderson // Acta Classica. – 1995. – Vol. 38. – Р. 29-41

7. Kitto H. D. F. Greek Tragedy. A Literary Study / H. D. F. Kitto. – New York ; London : Routledge, 2002. – 401 р.

8. Kowalzig В. Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece / В.Kowalzig. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 528 р.

9. Larson St. L. Tales of Epic Ancestry: Boiotian Collective Identity in the Late Archaic and Early Classical Periods / St. L. Larson. – Stuttgart : Historia Einzelschriften, 2007. – 238 р.

10. Schachter А. Boiotia in Antiquity: Selected Papers / А. Schachter. – Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – 454 р.

11. Гесиод. Полное собрание текстов / пер. О. Цыбенко и др. – Москва : Лабиринт, 2001. – 256 с.

12. Есхіл. Трагедії / перекл. з давньогр. А. Содомори та Бориса Тена. – Київ : Дніпро, 1990. – 318 с.

13. Молчанов A. A. Памятники древнейшей греческой письменности (введение в микенологию) / A. A. Молчанов, В. П. Нерознак, С. Я. Шарыпкин. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.

14. Софокл. Трагедії / перекл. з давньогр. А. Содомори та Бориса Тена. – Київ : Дніпро, 1989. – 303 с.

15. Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классика / И. Е. Суриков. – Москва : Наука, 2005. – 351 с.

16. Фукидид. История / пер. и примеч. Г. А. Стратановского. – Ленинрад : Наука, 1981. – 543 с.