І. Жуковський, студент магістратури

ORCID: 0000-0002-0853-0618

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


РОЗВИТОК ІДЕЇ АРАБСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ПРАЦЯХ САТІ АЛЬ-ХУСРІ

Проаналізовано праці та погляди одного з найвпливовіших теоретиків панарабізму та арабського націоналізму, арабського вченого Саті аль-Хусрі, та їх вплив на розвиток арабського націоналізму в країнах Близького Сходу. Виявлено велику кількість праць арабською мовою, де автор пояснює поняття єдності арабів, арабської нації на основі своїх досліджень історії Європи та Близького Сходу. Розглянуто перспективність подальших досліджень його спадщини та актуальність його ідей для сучасних арабських країн.

Ключові слова: арабський націоналізм, нація, національність, арабська мова, арабська ідентичність, Саті аль-Хусрі.

Надійшла до редколегії: 03.11.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. al-Husri S. Ma Hiya al-Qawmiya? / Sati' al-Husri. – Beirut : Markaz dirasat al-Wuhda al-'Arabiyah, 1975. – 210 p.

2. al-Husri S. Al-‘Aruba Awwalyan / Sati' al-Husri. – Beirut : Markaz dirasat al-Wuhda al-'Arabiyah, 1975. – 134 p.

3. al-Husri S. Ara' wa Ahadith fi al-Wataniya wa al-Qawmiya / Sati'al-Husri. – Beirut : Markaz Dirasat al-Wuhda al-‘Arabiya, 1984. – 106 p.

4. al-Husri S. Safahat min al-Madhi al-Qarib / Sati' al-Husri. – Beirut : Markaz Dirasat al-Wuhda al-‘Arabiya, 1984. – 79 p.

5. al-Husri S. Fi-l-Lugha wa-l-Adab wa ‘Alaqatihuma bi-l-Qawmiya / Sati'al-Husri. – Beirut : Markaz Dirasat al-Wuhda al-‘Arabiya, 1985. – 164 p.

6. Tibi B. Arab Nationalism: Between Islam and the Nation-State / Bassam Tibi. – London : Macmillan Press LTD, 1997. – 365 p.

7. Dawisha A. Arab Nationalism in the twentieth century: From Triumph to Despair / Adeed Dawisha. – Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016. – 360 p.