А. Демещук, асп.

ORCID: 0000-0003-4380-1142

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


ПЛАН Z-4: НЕВДАЛА СПРОБА МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В ХОРВАТІЇ

Розглянуто ключову спробу мирного врегулювання збройного конфлікту на території Республіки Хорватія (1991–1995) – план Z-4 (Zagreb-4), розроблений і презентований для обговорення хорватській та сербській сторонам у другій половині 1994 – на початку 1995 р. групою міжнародних посередників на чолі з американським послом у Загребі Пітером Галбрайтом. Проаналізовано передісторію мирного плану, процес його розробки та втілення, авторство, зміст, дискусії навколо його втілення, а також причини та наслідки провалу. Особливу увагу приділено складнощам у процесі створення Z-4, які були спричинені позиціями держав, що брали участь у мирному врегулюванні хорватсько-сербського конфлікту, а також антагонізмом між Загребом та лідерами самопроголошеної Республіки Сербська Країна. Для написання статті було залучено оригінальні хорватські та англомовні матеріали, зокрема текст Z-4, мемуари осіб, причетних до його розробки, та матеріали ЗМІ.

Ключові слова: Z-4, мирний план, Хорватія, Республіка Сербська Країна, Загреб, хорвати, серби, війна.

Надійшла до редколегії: 23.10.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Ahrens G.-H. Diplomacy on the Edge: Containment of Ethnic Conflict and the Minorities Working Group of the Conferences on Yugoslavia / G.-H. Ahrens. – Washington, DC : Woodrow Wilson Center Press, 2007. – 672 p.

2. Balkan battlegrounds: a military history of the Yugoslav conflict, 1990-1995. Volume I. – Washington, DC : Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis, 2002-2003. – 502 p.

3. Bilandzic D. Hrvatska moderna povijest / Dušan Bilandzic. – Zagreb, 1999. – 814 s.

4. Bing A. Balkanski" i "zapadni" makijavelizam: Z-4 – diplomacije i/ilioruzje? / A. Bing // Casopis za suvremenu povijest. Br. 3. – Zagreb, 2015. – S. 485-507.

5. Bing A. Put do Erduta – položaj Hrvatske u međunarodnoj zajednici 1994-1995 i reintegracija hrvatskog Podunavlja / A. Bing // Scrinia Slavonica. Br. 7. – Slavonski Brod, 2007. – S. 371-403.

6. Bobetko J. Sve moje bitke / Janko Bobetko. Priredio, dokumentaciju odabrao i zabilješkama popratio Božo Rudež; prijevod na engleski Tomislav Pisk; prijevod na njemački Marijan Bobinac; kazalo imena Snježana Švigir; izrada karata Edo Butijer. – Zagreb : vlast. Nakl., 1996. – 792 s.

7. Degoricija S. Nije bilo uzalud / Slavko Degoricija. – Zagreb : Nova stvarnost, 2009. – 493 s.

8. Galbraith P. Negotiating peace in Croatia: a personal account of the road to Erdut / P. Galbraith // War and Change in the Balkans. Nationalism, Conflict and Cooperation. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – P. 124-136.

9. Goldstein I. Hrvatska povijest / Ivo Goldstein. – Zagreb : Novi Liber, 2013. – 583 s.

10. Granić M. Vanjski poslovi. Iza kulisa politike / Mate Granić. – Zagreb : Algoritam, 2005. – 228 s.

11. Holjevac-Tuković A. Proces mirne reintegracije Hrvatskog Pogunavlja / Ana Holjevac Tuković. – Zagreb : Despot Infinitus, 2015. – 320 s.

12. Marijan D. Domovinski rat / Davor Marijan. – Zagreb : Despot Infinitus, 2016. – 456 c.

13. Marinković G. Apsurdi oko Z-4. Alternativna informativna mreza / G. Marinković. – Режим доступу : http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199502/50202-001-pubs-zag.htm. (Дата звернення 17.10.2018).

14. Nacrt sporazuma o Krajini, Slavoniji, južnoj Baranji i zapadnom Srijemu / Večernji list. – Zagreb. 03.02.1995.

15. Nations Security Council Resolution 981. – Режим доступу : https://undocs.org/S/RES/981. (1995) (Дата звернення 18.09.2018).

16. Nobilo M. Hrvatski feniks: diplomatski procesi iza zatvorenih vrata: 1990-1997 / Mario Nobilo. – Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2000. – 654 s.

17. Stvaranje hrvatske drzave i Domovinski rat / Z. Radelic, D. Marijan, N. Baric, A. Bing. – Zagreb : Skolskaknjiga i Institut za povijest, 2006. – 575 s.

18. Ramet S. P. Tri Jugoslavije. Izgradnja države i izazov legitimacije 1918-2005 / Sabrina P. Ramet. – Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2009. – 328 s.

19. Vukadinović R. Konflikt i sigurnosna zajednica na Balkanu / R. Vukadinović // Politicka misao. Br. 2. – Zagreb, 1996. – S. 3-18