Випуск 143 (2019)

Ю. Шемета, канд. іст. наук, доц.

ORCID: 0000-0003-0698-8374

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


УКРАЇНСЬКА РЕЕМІГРАЦІЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ УРСР 1950–1960-х РОКІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БІОГРАФІСТИКИ

Своєрідним явищем повоєнного життя в УРСР стало повернення українських емігрантів. Частина сподівалася на покращення економічного становища: забезпечення стабільним заробітком і житлом. Інша частина виявляла виразні прорадянські настрої. На підставі аналізу публікацій газетних видань УРСР 1950–1960-х рр. як часу найінтенсивнішого руху повернення з погляду біографічної складової проаналізовано походження, вік, майнове соціальне становище, політичні вподобання та активність реемігрантів. З'ясовано, що найбільша кількість мешканців українських земель виїздила із західної їхньої частини у період до Другої світової війни. Українці вирушали до Європи та Америки: Франції, США, Канади, проте найбільша їхня кількість опинилась у країнах Латинської Америки, зокрема в Аргентині. Це були переважно сімейні люди, які виїздили родиною з метою придбати землю і господарювати на ній. Проте успіхи у сільському господарстві Аргентини, Уругваю, Парагваю та Бразилії у тих, хто повернувся, були незначними через важкі умови праці в незвичному кліматі. Багато хто змушений був покинути землю і працювати в містах на різних роботах. Можна стверджувати, що серед реемігрантів переважали сільськогосподарські робітники та працівники промисловості й сфери обслуговування. Багато хто брав участь у страйках, профспілковому русі, культурних організаціях, що мали контакти із СРСР. Визначено, що вони були здебільшого сімейними людьми, мали по кілька дітей, проживали разом і в країнах, з яких поверталися, і в Україні. Одинаками були ті, хто виїздив із Канади та США. Порівняно незначна їхня кількість, здебільшого люди літнього віку, намагалися оселитися там, звідки були родом. Більшість виявляла мобільність і здатність до розриву зі звичним способом життя і переїздила до різних регіонів УРСР та СРСР, надаючи перевагу життю у містах. Необхідно враховувати специфічність радянської преси, яка не повідомляла про негативи процесу рееміграції й усі його особливості, її заідеологізованість. Проте з неї ми можемо скласти портрет реемігранта: переважна більшість мала прорадянську позицію, була працелюбною частиною соціуму, надавала перевагу робітничим професіям і прагнула отримати освіту.

Ключові слова: українська еміграція, реемігранти, біографістика, колективний портрет, газетні видання УРСР.

Надійшла до редколегії: 12.11.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Автоматов М. Нема щастя за океаном, воно тут – на Батьківщині / М. Автоматов // Радянський Крим. – 1957. – 23 січ. (16). – С. 2; 24 січ. (17). – С. 2.

2. Альберт Д. Два світи – дві долі / Д. Альберт, М. Локшин, О. Матов // Вільна Україна. – 1957. – 22 лют. (45). – С. 3.

3. Андрієвський М. Вічний вогонь / М. Андрієвський // Чорноморська комуна. – 1956. – 8 трав. (91). – С. 3.

4. Андрієвський М. На рідній землі / М. Андрієвський // Чорноморська комуна. – 1956. – 21 лип. (119). – С. 4.

5. Андрієвський М. Повернення з-за океану / М. Андрієвський // Чорноморська комуна. – 1957. – 16 черв. (118). – С. 2.

6. Аптекарь И. Почему я покинул Израиль / И. Аптекарь // Львовская правда. – 1959. – 27 марта (72). – С. 4.

7. Бартошик А. Это было в Торонто / А. Бартошик // Львовская правда. – 1957. – 3 апр. (79). – С. 3.

8. Бендер Ф. "Рай", оказавшийся адом / Ф. Бендер // Знамя коммунизма. – 1960. – 12 июня (116). – С. 3.

9. Бисага І. М. Продажні душі / І. Бисага // Радянська Україна. – 1957. – 26 лют. (48). – С. 4.; 27 лют. (49). – С. 4.

10. Що бачив Трохим Білоус по той бік океану / О. Білоус, М. Білоус, С. Білоус, Т. Білоус // Червоний прапор. – 1956. – 2 верес. (174). – С. 3.

11. Богдан Є. Вони повернулися на Батьківщину / Є. Богдан, П. Дмитрук, М. Дмуховський // Червоний прапор. – 1956. – 12 жовт. (201). – С. 2.

12. Бронфман С. Знайдене щастя / С. Бронфман // Радянська Донеччина. – 1957. – 5 груд. (235). – С. 3.

13. Гаврилкин В. Сбывшиеся мечты / В. Гаврилкин // Львовская правда. – 1957. – 24 авг. (200). – С. 3.

14. Галяновський Б. В рідну сім'ю / Б. Галяновський, М. Бриневський // Прикарпатська правда. – 1956. – 21 квіт. (80). – С. 2.

15. Гарін М. Здрастуй, Батьківщино! / М. Гарін // Вільна Україна. – 1955. – 7 листоп. (265). – С. 4.

16. Гехлер Л. Весна человечества / Л. Гехлер // Знамя коммунизма. – 1958. – 14 марта (53). – С. 2.

17. Гранель І. Знову дома / І. Гранель // Кіровоградська правда. – 1957. – 17 серп. (162). – С. 3.

18. Грейнюк Б. Запроданці із націоналістичного смітника / Б. Грейнюк // Радянська Донеччина. – 1959. – 10 черв. (134). – С. 2–3.

19. Григор'єв Є. Людина знаходить щастя / Є. Григор'єв. – Чорноморська комуна. – 1956. – 7 жовт. (199). – С. 3.

20. Губарчук П. На рідній землі / П. Губарчук // Радянська Україна. – 1956. – 24 трав. (119). – С. 3.

21. Губчик И. В дружной трудовой семье / И. Губчек // Бугская заря. – 1957. – 19 дек. (147). – С. 3.

22. Данилин В. Обретенное счастье // В. Данилин // Ворошиловградская правда. – 1957. – 18 апр. (118).

23. Дем'яненко М. В шуканні щастя // М. Дем'яненко, Г. Свіщенко // Радянська Буковина. – 1954. – 15 серп. (163). – С. 3.

24. Донченко И. Первые радости / И. Донченко // Правда Украины. – 1957. – 14 февр. (38). – С. 3.

25. Драгуський І. За океаном горе й злидні / І. Драгуський // Молодь України. – 1953. – 11 січ. (8). – С. 2.

26. Егоров К. За океаном и дома / К. Егоров // Львовская правда. – 1956. – 14 сент. (216). – С. 2.

27. Євлампієв В. Знову в рідному краї / В. Євлампієв // Радянське слово. – 1956. – 11 трав. (93). – С. 3.

28. Ємець В. Це було в Канаді / В. Ємець // Радянське Поділля. – 1957. – 12 трав. (94). – С. 4.

29. Жаспар Т. На Батьківщині / Т. Жаспар // Вісті з України. – 1960. – Грудень (5). – С. 3.

30. Зозуляк В. Ось послухайте старого Зозуляка / В. Зозуляк // Радянська Буковина. – 1959. – 6 листоп. (219). – С. 4

31. Іванович А. Люди, народжені вдруге / А. Іванович, А. Мироненко // Вільна Україна. – 1954. – 6 листоп. (264). – С. 4.

32. На своїй, на рідній Батьківщині / Ю. Іванюк, Г. Козір, П. Нуржинська, В. Тягульський // Вільне життя. – 1957. – 10 лют. (29). – С. 3.

33. Камышенко В. Однажды вечером / В. Камышенко // Советское Закарпатье. – 1958. – 5 окт. (235). – С. 4.

34. Крутій Й. Розмова з політичним емігрантом Йосипом Крутієм / Й. Крутій // Радянська Україна. – 1954. – 30 лип. (178). – С. 2.

35. Кузьмин К. Они вновь обрели родину / К. Кузьмин // Львовская правда. – 1956. – 5 окт. (234). – С. 2.

36. Кухарчук-Лазарчук К. Обретенное щастье // К. Кухарчук-Лазарчук, С. Ялоза // Знамя коммунизма. – 1956. – 18 апр. (78). – С. 3.

37. Лещенко А. Під небом рідної вітчизни // А. Лещенко // Радянська Донеччина. – 1956. – 26 верес. (226). – С. 3.

38. Лугова А. Обов'язок людини / А. Лугова // Вільна Україна. – 1958. – 16 берез. (64). – С. 3.

39. Львовський М. Три Фернандеси / М. Львовський // Зоря. – 1957. – 24 берез. (59). – С. 3.

40. Мальчевський В. Моє життя в Канаді і на Україні / В. Мальчевський // Робітнича газета. – 1960. – 4 листоп. (259). – С. 4.

41. Маркелов П. Вдома / П. Маркелов // Радянське слово. – 1957. – 3 січ. (2). – С. 3.

42. Матов О. Добро пожалувати на рідну землю / О. Матов // Вільна Україна. – 1956. – 22 квіт. (96). – С. 2.

43. Мегелик Д. Возвращение / Д. Мегелик. – Рабочая газета. – 1958. – 23 нояб. (273). – С. 4.

44. Ми – радянські люди / Є. Мельничук та ін. // Вільна Україна. – 1956. – 28 квіт. (101). – С. 3.

45. Ми зігріті твоїм сонцем, вітчизно / Д. Апостолов та ін. // Радянський Крим. – 1957. – 19 лют. (35). – С. 3.

46. Ми знайшли своє щастя на рідній Радянській Україні / М. Бєлоусов та ін. // Радянська Україна. – 1957. – 24 січ. (20). – С. 3.

47. Ми повноправні громадяни великої Радянської країни / Г. Огородник та ін. // Радянська Буковина. – 1957. – 1 берез. (42). – С. 3.

48. Могила О. Вони повернулись на Батьківщину / О. Могила // Радянська Україна. – 1956. – 1 груд. (304). – С. 2.

49. Орлик-Питенко Э. 35 лет без Родины / Э. Орлик-Петенко // Знамя коммунизма. – 1958. – 13 июля (137). – С. 3.

50. Оста К. Чому я не залишилась в Іспанії? / К. Оста // Київська правда. – 1957. – 12 трав. (95). – С. 4.

51. Полонский Р. Новый дом / Р. Полонский // Советское Закарпатье. – 1955. – 29 черв. (152). – С. 3.

52. Радзивіловська Л. Що я бачила в Ізраїлі / Л. Радзивіловська // Радянська Україна. – 1958. – 24 жовт. (248). – С. 4.

53. Радісно жити і працювати в рідному краї / Т. Бенковський та ін. // Радянська Волинь. – 1956. – 6 жовт. (199). – С. 3.

54. Ривак В. Зближує правда / В. Ривак // Вільна Україна. –1959. – 21 серп. (196). – С. 3–4.

55. Своє щастя ми на радянській землі знайшли / І. Андрусик та ін. // Молодь України. – 1957. – 15 груд. (245). – С. 3.

56. Смешнов Н. Они вернулиcь на родную Украину / Н. Смешнов // Правда Украины. – 1956. – 22 сент. (224). – С. 3.

57. Сорокопуд В. Повернуте щастя / В. Сорокопуд // Ленінська правда. – 1958. – 12 січ. (9). – С. 4.

58. Сосновський І. В заокеанському пеклі / І. Сосновський // Радянське Поділля. – 1950. – 15 лют. (34). – С. 4.

59. Тарновська М. Поговоримо відверто / М. Тарновська // Робітнича газета. – 1959. – 6 верес. (209). – С. 3.

60. Тепер П. Своїми очима: що я бачила в Ізраїлі / П. Тепер // Радянське Поділля. – 1958. – 5 листоп. (218). – С. 4.

61. Тимошенко І. Повернення / І. Тимошенко // Радянська Волинь. – 1956. – 3 лип. (№ 130). – С. 3.

62. Титаренко Н. Крылья / Н. Титаренко // Рабочая газета. – 1958. – 1 мая (103). – С. 3.

63. Угляренко П. Вдома / П. Угляренко // Закарпатська правда. – 1959. – 6 листоп. (262). – С. 2.

64. Угляренко П. Две жизни / П. Угляренко // Советское Закарпатье. – 1953. – 21 июня. (145). – С. 2.

65. Угляренко П. Родная земля / П. Угляренко // Советское Закарпатье. – 1956. – 1 янв. (25). – С. 2.

66. Улановський С. Життя починається знову / С. Улановський // Соціалістична Харківщина. – 1956. – 7 жовт. (200). – С. 3.

67. Хижняк І. Повернення / І. Хижняк // Червоне Запоріжжя. – 1956. 14 листоп. (124). – С. 4.

68. Цвик И. 29 лет за океаном // И. Цвик / Советское Закарпатье. – 1957. – 19 июля (169). – С. 3.

69. Черепин В. Він знайшов Батьківщину / В. Черепин // Закарпатська правда. – 1957. – 16 черв. (141). – С. 3.

70. Черненко С. Людина знайшла щастя / С. Черненко // Радянське Поділля. – 1956. – 14 жовт. (202). – С. 3.

71. Шишацька К. Земний уклін тобі, Батьківщино / К. Шишацька // Вільна Україна. – 1956. – 22 квіт. (96). – С. 4.

72. Щастя Вам на рідній землі, співвітчизники / В. Бабій та ін. // Радянська Донеччина. – 1956. – 1 лип. (152). – С. 3.

73. Гальчак С. Діяльність радянських репатріаційних місій на початковому етапі "холодної війни" / С. Гальчак // Вісн. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2011. – 4. – С. 555–561.

74. Жирнов Є. Вони з'їжджалися на Батьківщину [Електронний ресурс] / Є. Жирнов // Закон і бізнес. – 2006. – 31. – 5–11 серп. (31) –

Режим доступу : https://zib.com.ua/ua/2643-voni_zizhdzhalisya_na_batkivschinu.html.

75. Ткачев С. Исторические предпосылки реэмиграции украинцев из Франции после Второй мировой войны [Электронный ресурс] / С. Ткачев // Migracijske teme. – Zagreb, 1998. – 4. – S. 315–337. – Режим доступа : https://hrcak.srce.hr/file/186986

76. Шабельцев C. В. Українські реемігранти з Аргентини (1950–1960–ті) / С. В. Шабельцев // Український історичний журнал. – 2002. – 5. – С. 92–104.