Вісник КНУ. Історія №131(4)

М. Боровик

ДОБИРАЮЧИ ІНШИХ СЛІВ: НЕВІДОМІ ЩОДЕННИКИ ІРИНИ ХОРОШУНОВОЇ

Л. Гріффен, О. Титова

ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ НАУК

Д. Желага, І. Радомський

ТРИПІЛЬСЬКА СПАДЩИНА СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА: ЗАГРОЗА РУЙНАЦІЇ ТА РЯТІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. Іванисько

КИЇВСЬКА КРАЙОВА ІНСПЕКТУРА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ В КИЄВІ

М. Казьмирчук

МЕМОРІАЛЬНИЙ І НОСТАЛЬГІЙНИЙ ТУРИЗМ У ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

І. Кравченко

КИЇВСЬКА АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА: ЗАХОДИ З РЕМОНТУ ТА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТКИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

О. Лизун

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАЛЕОЛІТИЧНИХ ПАМ'ЯТОК СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

Б. Моця

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

О. Панчук

ЗАСНУВАННЯ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНИХ МУЗЕЇВ ПРИ ДУХОВНИХ АКАДЕМІЯХ І У ЄПАРХІЯХ В УКРАЇНІ: ІДЕЯ, ВИТОКИ, РОЛЬ М. І. ПЕТРОВА

А. Петраускене

РОЗБУДОВА АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ У МІСТУ ОЛЕВСЬК ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. Пількевич

"УКРАЇНСЬКА АНТИЧНІСТЬ" ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

В. Пількевич

ДІЯЛЬНІСТЬ ЮНЕСКО У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Л. Самойленко

ОСВІТА В МУЗЕЇ Й МУЗЕЙНА ОСВІТА В ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Л. Самойленко, П. Шидловський

МЕЖИРІЦЬКА СТОЯНКА: ЯКЕ МАЙБУТНЄ В НАШОГО МИНУЛОГО?

Т. Самчук

ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПРОСТОРУ В КИЄВІ (ДО ІСТОРІЇ ПЕРШИХ БУДИНКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА)

Г. Філіпова, М. Колибенко

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ ПЕРЕЯСЛАВА ЗА РОЗПИСНИМ СПИСКОМ 1684 РОКУ

Є. Хан, А. Слюсаренко

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: НА ПРИКЛАДІ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

П. Шидловський

ПАМ'ЯТКИ ПЕРВІСНОСТІ: СУСПІЛЬНА КОРИСТЬ ЧИ ГАЛЬМО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ?

А. Яненко, Ю. Зиновіїва

"НЕОБХІДНА РІШУЧА БОРОТЬБА ЗІ СКАРБОШУКАННЯМ": НАУКОВА СПІЛЬНОТА УСРР VS СКАРБОШУКАЧІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ