Вісник КНУ. Історія №130(3)

І. Адамська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНCЬКІЙ СРР (1920-ТІ РОКИ)

О. Антонюк

ПОЛІТИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ (1948 – 1949)

Л. Божук

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ В РОБОТІ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ

А. Ганул

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ІВАНА ХОРВАТА У НОВІЙ СЕРБІЇ (1752 – 1762)

Н. Городня

ПОЛІТИКА США ЩОДО УКРАЇНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. Г. У. БУША (1989 – 1993 РР.)

G. Dručkus

ARCHIVES IN DIGITAL ERA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Т. Ємельянова

АУДІОВІЗУАЛЬНІ КОЛЕКЦІЇ: ОЦИФРУВАННЯ ТА ДОСТУП (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО КІНОФОТОФОНОАРХІВУ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г. С. ПШЕНИЧНОГО)

С. Ковбасюк

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ "УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ": МІЖ МИСТЕЦТВОМ ТА ІДЕОЛОГІЄЮ

П. Котляров

ПРО ПРАВО НА ЗБРОЙНИЙ ОПІР: ТЕОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЯ ДИПЛОМАТІЯ ФІЛІПА МЕЛАНХТОНА

С. Купрієнко

ПЕДРО КУБЕРО СЕБАСТЬЯН: ПЕРША НАВКОЛОСВІТНЯ ПОДОРОЖ У СХІДНОМУ НАПРЯМКУ

І. Малацай

ІСТОРИК-СЛАВІСТ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Л. Могильний

АВТОНОМІСТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

М. Палієнко

АРХІВІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

А. Пількевич

ПРИНЦИПАТ ТИБЕРІЯ В "HISTORIAE ROMANAE" ВЕЛЛЕЯ ПАТЕРКУЛА

А. Руккас

ПОЛЬОВА ЖАНДАРМЕРІЯ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1920 Р.

І. Тюрменко

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НА ВЕБ-САЙТАХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ДОСТУПУ

А. Штромеєр

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГАБСБУРЗЬКИХ ДИПЛОМАТІВ У КОНСТАНТИНОПОЛІ В РАННЬОМОДЕРНУ ЕПОХУ)

РЕЦЕНЗІЇ

І. Патриляк

УКРАЇНА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: СХІДНІ РУКОПИСНІ ДОКУМЕНТИ РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – 606 с.