Вісник КНУ. Історія №128(1)

Ya. Antoniuk

UVO AND OUN UNDERGROUND ACTIVITY IN THE TERRITORY OF POLISSYA VOIVODESHIP (1928 – 1939)

А. Бойко

КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДУ Р. ЕРДОГАНА

І. Боровець

УКРАЇНСЬКА ПЕРІОДИКА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1907 – 1914 РР.): ІДЕЇ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ

А. Власова

ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК ТА ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМ (1945 – 1967 РОКИ)

О. Захарчук

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТІЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА В РОБОТАХ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ІСТОРИКІВ

А. Коваль

ЮНАЦЬКІ РОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ОСТАННЬОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА УПА ВАСИЛЯ КУКА (1913 – 1934 РР.)

А. Кошелєв

ТЕОРІЯ ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ В СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДИСКУРСАХ

Я. Купчик

ВИБОРИ ГЛАСНИХ ДО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ 23 ЛИПНЯ 1917 Р.: ПІДГОТОВКА, ПРОВЕДЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ

Р. Марценюк

ЛИТВА–УКРАЇНА–ЛИТВА – ЖИТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА МІЦКЕВИЧА

А. Оліянчук

ЗАЛУЧЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНИХ КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ ДО ПРИДУШЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863 – 1864 РР.

О. Понипаляк

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРШИХ СТАРШИНСЬКИХ ШКІЛ УПА (СЕРПЕНЬ 1943 Р. – СІЧЕНЬ 1944 Р.)

О. Трубчик

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ НА БЄЛАРУСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ СХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ (ЛЮТИЙ 1919 РОКУ – ВЕРЕСЕНЬ 1920 РОКУ)

І. Черевко, А. Кононенко

ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА "КОРАБЛЯ-ЧЕРЕПАХИ"

О. Юрченко

ДЕШИФРУВАННЯ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ "ХРОНІКИ БИХОВЦЯ"

РЕЦЕНЗІЇ

І. Патриляк

ІСТОРІЯ ОПОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ "ПАНДЖШЕРСЬКІЙ УЩЕЛИНІ". РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: Ільницький В.І. Карпатський край ОУН в Українському визвольному русі (1945 – 1954): монографія / В. І. Ільницький / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с., іл.