N. Lastovets, Ph.D. student

Vasyl N. Karazin National University of Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2016.129.2.07


THE MISSION UPR IN THE USA IN THE 1919 – 1921: PROBLEM OF FORMATION

The article is investigated the influence of the ordinary officials in the establishing relations between the UPR and the United States in 1919 – 1921. This influence with internal instability and prejudice against Ukraine as an independent subject of the international affairs, have contributed the low efficiency of the mission to reach out with the USA.

Keywords: diplomatic mission, the Directory UNR, the USA, personnel structure, international relations.

Full text PDF

References

1. DATSKIV, I. B. (2009) Dyplomatia ukrainskikh derzhavnykh utvoren u zakhysti natsionalnykh interesiv 1917 – 1923 rr. Ternopil: Aston

2. KOPYLENKO, O. Et al. (eds.) (2012) My I vony (zovnishnia polityka ta zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy chasiv Ukrainskoi revolutsii 1917 – 1921 rokiv). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy.

3. PAVLIUK, O. (1996) Borotba Ukrainy za nezalezhnist I polityka SSHA (1917 – 1923). Kyiv: Academia

4. POPOVA, E. (1966) SSHA: borba po voprosam vneshnei politiki 1919 – 1922 gg. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.

5. SYMONENKO, R. (1957) Imperialistychna polityka SSHA shchodo Ukrainy v 1917 – 1918 rr. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR.

6. SOLOVIOVA, V. V. (2006) Dyplomatychna diialnist ukrainskikh natsionalnykh uriadiv 1917 – 1921 rr. Kyiv-Donetsk: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

7. STAKHIV, M. (1964) Ukraina v dobi Dyrectorii UNR. Vol. 5: Dyrektoriia i Antanta. Lviv: Vydavnychyi tsentr Naukovogo tovarystva imeni Shevchenka.

8. STRELSKII, H. V. (2000) Ukrainski dyplomaty doby natsionalnovyzvolnogo vidrodzhennia (1917 – 1920 rr.): biografichnyi dovidnyk. Kyiv: Dyplomatychna akademiia Ukrainy.

9. SUPRUNENKO, M. I. (1951) Ukraina v period inozemnoi interventsii i hromadianskoi viiny (1918 – 1920 rr.). Kyiv: Derzhpolitvydav URSR

10. TABACHNYK, D. V. (2006) Ukrainska dyplomatiia. Narys istorii. Kyiv: Lybid.

11. KHMIL, I. S. (1962) Z praporom myru kriz polumia viiny. Dyplomatychna diialnist Ukrainskoi RSR (1917 – 1920). Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR.

12. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, Kyiv, fond 2592, opis 3, sprawa 14.

13. Ibid, fond 3542, opis 1, sprava 4.

14. Ibid, fond 4449, opis 1, sprava 6.

15. Ibid, fond 4449, opis 1, sprava 10.

16. Ibid, fond 3934, opis 1, sprava 20.

17. BACHYNSKYI, Yu. (1920) Memorandum to the Government of the United States on the Recognition of the Ukrainian People's Republic. Washington: Friends of Ukraine.

18. ANON (1919) Ukraine Road to Freedom: selection articles, reprints and communications concerning the Ukrainian people in Europe. New York: Ukrainian National Committee of the U.S.