A. Yakubets, senior researcher

National Museum of History of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2016.129.2.14


MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINIAN SOVIET SOCIALISTIC REPUBLIC (1944-1991): HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL ANALYSIS

The article is the attempt of the personal and resumptive analysis of persons and activity of leaders of Ministry of Foreign Affairs of Ukrainian Soviet Socialistic Republic in 1940–1980th. In particular, a social origin, geography of birth places, education (higher educational establishments), basic stages of life of ministers, reason and circumstance of their arrival to the MFA and retirements from office, personal and professional qualities are illustrated. The process of integration of Soviet Ukraine in international structures (UN, UNESCO, ILO, IAEA etc.) as basic possible direction of activity of republican MFA in the conditions of Soviet Union is described. Comparing to the analogical structure of Byelorussian SSR is realized. About, mainly, decorative character of Foreign Ministry of Soviet Ukraine in relation to independence of international contacts infer. At the same time, the positive of presence of own MFA regarding to training of personnel in the field of foreign policy is marked. The last circumstance, in turn, allowed Ukraine to enter into independence with the already formed professional diplomatic corps.

Key words: Ministry of Foreign Affairs of Ukrainian Soviet Socialistic Republic, A. Baranovskyi, D. Bilokolos, A. Zlenko, O. Korniichuk,

V. Kravets, D. Manuilskyi, V. Martynenko, L. Palamarchuk, H. Shevel.

Full text PDF

References

1. Tsentralnyi arkhiv Ministerstva oborony Rosiiskoi Federatsii, Podolsk, fond 33, opys 690155, sprava 7077, 361 arkush.

2. Ibid, fond 33, opys 690155, sprava 7294, 437 arkushiv.

3. Ibid, fond 33, opys 690306, sprava 1106, 419 arkushiv.

4. Ibid, fond 363, opys 6219, sprava 279, 700 arkushiv.

5. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy, Kyiv, fond 1, opys 23, sprava 713.

6. BATIUK, V. (2005) Uryvok iz spohadiv. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 85–91.

7. BILODID, R. (2005) Obraz tsiei liudyny nazavzhdy zalyshyvsia v moiemu sertsi. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 34–35.

8. VOSLENSKIY, M. S. (1991) Nomenklatura. Hospodstvuiushchii klass Sovetskoho Soiuza. Moskow: Sovetskaia Rossiia.

9. VRUBLEVSKYI, V. (2005) Pohmura liudyna z nizhnoiu dusheiu. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 23–33.

10. BILYK, L. G., IVANENKO, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

11. HOLOVCHENKO, V. I. (2008) Kravets Volodymyr Oleksiiovych. In: V. A. Smolii (ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 5. Kyiv: Naukova dumka, pp. 267–268.

12. HRYNEVYCH, V. (1995) Utvorennia Narodnoho komisariatu zakordonnyh sprav URSR: proekty i realii (1944 – 1945 rr.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 3, pp. 35-46.

13. DANYLENKO, V. M. (2009) Martynenko Volodymyr Nykyforovych. In: V. A. Smolii (ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 6. Kyiv: Naukova dumka, pp. 530–531.

14. DOROSHKO, M. S. (2009) Manuilskyi Dmytro Zaharovych. In: V. A. Smolii (ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 6. Kyiv: Naukova dumka, pp. 497-498.

15. ZAVIALOV, B. M. (1967) Dmytro Zaharovych Manuilskyi. Kyiv: Politvydav Ukrainy.

16. ZLENKO, A. M. (2003) Dyplomatiia i polityka: Ukraina v protsesi dynamichnykh heopolitychnykh zmin. Kharkiv: Folio.

17. SHEVELIEV, A. H. et al (eds.) (1977) Istoriia Ukrayinskoi RSR. Vol. 7: Ukrayinska RSR u Velykii Vitchyznianii viini Radianskoho Soiuzu (1941– 1945). Kyiv: Naukova dumka.

18. KORNIENKO, B. (2005) Liudyna z velykoi litery. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 71-74.

19. KOSTENKO, Yu. (2005) Zavdiachuiuchy doli. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 67-70.

20. KUCHYNSKYI V. (2005) Na piedestali i bez nioho. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 36-39.

21. LOZYTSKYI, V. S. (2005) Politbiuro TsK Kompartii Ukrainy: istoriia, osoby, stosunky (1918–1991). Kyiv: Heneza.

22. ANON (1988) Martynenko Volodymyr Nykyforovych (nekroloh). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 8, 158-159.

23. MATVIIENKO, V. M., HOLOVCHENKO, V. I. (2001) Istoriia ukrainskoi dyplomatii XX stolittia u postatiakh. Kyiv: Kyivskyi universytet.

24. MOLOTOV, V. M. (1944 O preobrazovanii Narkomata oborony i Narkomindela iz obshchesoiuznykh v soiuzno-respublikanskiie narkomaty. Pravda. 2 February.

25. HALENKO, O. I., KAMINSKII, E. E., KIRSENKO, M. V. et al. (2001) Narysy z istorii dyplomatii Ukrainy. Kyiv: Alternatyvy.

26. ANON (1982) Palamarchuk Luka Khomych. In: Bazhan, M.P. (ed.) Ukrainska radianska entsyklopediia. Vol. 8. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, p. 132.

27. SYMONENKO, R. H. (2003) Baranovskyi Anatolii Maksymovych. In: V. A. Smolii (ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka, pp. 183-184.

28. SYMONENKO, R. H. (2003) Bilokolos Dmytro Zakharovych. In: V. A. Smolii (ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka, pp. 286-287.

29. SKOCHII, P. (2005) My ne odnoho vriatuvaly… In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 75–81.

30. SLIPCHENKO, A. S. (2013) Eto bylo nedavno… Vol 1. Kyiv: Zadruha.

31. SLIPCHENKO, A. S. (2009) Ot imeni strany: Zametki o diplomatii i diplomatakh. Kyiv: Zadruha.

32. SOSNOVSKYI, M. (1966) Ukraina na mizhnarodnii areni 1945– 1965 rr.: Problemy i perspektyvy ukrainskoi zovnishnoi polityky. Toronto: Homin Ukrainy.

33. TABACHNYK, D. V. (2004) Istoriia ukrainskoi dyplomatii v osobakh. Kyiv: Lybid.

34. TIKHONOV, O. A. (1995) Ot podruchnykh k suverennym. Neman. 4, 124–133.

35. UDOVENKO, H. (2005) Vydatnyi vnesok dyplomata i liudyny. In: Bilyk, L. G., Ivanenko, B. V. et al (eds.) Heorhii Shevel – ministr, patriot, liudyna: ochyma suchasnykiv. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 15–17.

36. LYTVYN, V. M. et al. (2004) Ukraina i Rosiia v istorychnii retrospektyvi. Narysy v 3-kh tomakh. Vol. 2: Radianskii proekt dlia Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka.

37 CHERNIAEV, A. S. (2010) Sovmestnyi iskhod. Dnevnik dvukh epokh. 1972–1991 hody. Moscow: Rossijskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

38. ANON (1985) Shevel Heorhii Heorhiiovych. In: Bazhan, M.P. (ed.) Ukrainska radianska entsyklopediia. Vol. 12. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, p. 132.

39. SHEPEL, L. F. (2008) Korniichuk Oleksandr Yevdokymovych. In: V. A. Smolii (ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 5. Kyiv: Naukova dumka, pp. 163-164.

40. YAKUBETS, O. Volodymyr Shcherbytskyi ta yoho kadrova polityka: sproba analizu. In: Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh statei. Vol. 35, pp. 276-286.