B. Patryliak, Ph.D. in History

National Museum of the History of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2016.129.2.10


THE SEIZURE OF THE ADMINISTRATIVE CENTERS OF THE UKRAINIAN SSR BY PEASANTS IN SPRING 1930

In the article on the authority of analysis of archival materials and publications of documents and materials the cases of seizure and peasants disruption of public authorities in the administrative centers of the USSR in the spring of 1930, during the biggest unrest and uprisings against total collectivization are tracked. A brief review of scientific development problems was done. The most active actions of Ukrainian peasants to eliminate Soviet authorities and security forces during mass demonstrations and riots were considered. It was found that in the spring of 1930 Ukrainian revolted peasants took a short control over four regional centers in Berdychiv, Tulchyn and Mogilev districts. The cases of introducing alternative government and the degree of threat of disruption of Bolshevik power in Ukraine due to liquidation of local Soviet government by insurgent peasants are analyzed. The article concludes that despite the enormous scale of anti-kolkhoz peasant movement, its anti-statist component was quite small.

Key words: Ukrainian peasantry, collectivization, the district center, resistance, Holodomor, purges.

Full text PDF

References

1. Haluzevyi derzhavnyi arkhiv sluzhby bezpeky Ukrainy, Kyiv, fond P-6023, opys 4, sprava 16055, 49 arkushiv.

2. Ibid, fond P-6023, opys 4, sprava 23179, 342 arkusha.

3. Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti, Kharkiv, fond П-458, opys 1,sprava 326, 27 arkushiv.

4. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskikh obiednan Ukrainy, Kyiv, fond 1, opys 20, sprava 2800, 236 arkushiv.

5. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3108, 152 arkusha.

6. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3142, 225 arkushiv.

7. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3153, 84 arkusha.

8. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3154, 53 arkushi.

9. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3184, 112 arkushiv.

10. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3185, 131 arkush.

11. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3189, 184 arkusha.

12. Ibid, fond 1, opys 20, sprava 3191, 165 arkushiv.

13. VERMENYCH, Ya. V. (2012) Raion. In: Smolii V. A. et al (eds.) Entsyklopediia istorii Ukrainy: [in 10th vol.]. Vol. 9. Kyiv: Naukova dumka, pp. 124-125.

14. VIOLA, L. (2010) Krestyanskyj bunt v epokhu Stalina. Kollektivizatsiya i kultura krestyanskogo soprotivleniya. Moscow: Rossijskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN); Fond Pervogo prezidenta Rossii B. N. Eltsina.

15. HANZHA, O. (2000) Opir selianstva politytsi sutsilnoi kolektyvizatsii v Ukraini. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky. 5, pp. 200-215.

16. GRATSIOZI, A. (2001) Velikaya krestyanskaya vojna v SSSR. Bolsheviki i krestyane. 1917 – 1933. Moscow: Rossijskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

17. HRYHORENKO, T. O. (n. d.) Rol arkhivnykh dzherel u doslidzhenni istorii Cherkashchyny 20-kh – 30-kh rr. XX stolittia (za materialamy Derzhavnoho arkhivu Cherkaskoi oblasti, arkhivu Upravlinnia MVS Ukrainy u Cherkaskii oblasti, Haluzevoho derzhavnoho arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy). Available from: http://liberte.onu.edu.ua/info/pravda?lang=ukr. [Accessed: 03 February 2016].

18. HRYNEVYCH, L. V. (2003) Metody khlibozahotivel 1928/29 r. postalinskomu. In: Smolii V. A. et al (eds.) Holod 1932 – 1933 rokiv v Ukraini: Prychyny ta naslidky, pp. 278-295.

19. DANYLENKO, V. M. (2009) Antyradianske povstannia selian v Ukraini naperedodni holodomoru. In: Danylenko V. M. (ed.) Pavlohradske povstannia 1930 r.: Dokumenty i materialy, pp. 13–27.

20. KAPUSTIAN, H. (2003) Opir ukrainskoho selianstva politytsi pravliachoho rezhymu naprykintsi 1920-kh rr.: malovidomyi epizod. Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. 1 (20), pp. 60–65.

21. MAROCHKO, V. I. (2010) Okruha. In: Smolii V. A. et al (eds.) Entsyklopediia istorii Ukrainy: [in 10th vol.]. Vol. 7. Kyiv: Naukova dumka, p. 556.

22. PODKUR, R., VASYLEV, V., KRAVCHENKO, P., PETRENKO, V. (eds.) (2013) Nastroi ta povedinka naselennia Podillia v umovakh stalinskoi revoliutsii "zhory". 1928 – 1940 r. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

23. KOVALENKO, O., PODKUR, R., VASYLEV, V., LYSENKO, O. (eds.) (2012) Nastroi ta povedinka naselennia Chernihivshchyny v umovakh stalinskoi revoliutsii "zhory". 1928 – 1938 r. Chernihiv: Vydavets Lozovyi V. M.

24. PATRYLIAK, B. K. (2012) Opir ukrainskoho selianstva sotsialnoekonomichnym zakhodam radianskoi vlady u 1927 – 1933 rr. Unpublished thesis PhD), Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv.

25. PATRYLIAK, B. (2010) Selianski zavorushennia v Shepetivskomu okruzi USRR v liutomu-berezni 1930 r. (za materialamy Derzhavnoho arkhivu Khmelnytskoi oblasti). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia. 99, pp. 25–28.

26. IVANUSHCHENKO, H. M. (ed.) (2011) Povstanskyi rukh 20-kh – 30-kh rr. XX st. na Sumshchyni. Vol. 1. Sumy: FOP Nataslukha A. S.

27. KOVALENKO, O. V., PODKUR, R. Yu., LYSENKO, O. I., ZHELIEZ NA, O. i. (eds.) (2008) Reabilitovani istoriieiu: U dvadtsiaty semy tomakh. Chernihivska oblast. Vol. 1. Chernihiv: RVK "Desnianska pravda"

28. SEVASTYANOV, G. N., SAKHAROV, A. N., POGONIJ, Ya. F. et al (eds.) (2008) "Sovershenno sekretno": Lubyanka – Stalynu o polozhenyii del v strane (1922 – 1934 gg.). Vol. 8. Part 2. Moscow: IRI RAN.

29. BERELOVICH, A., DANILOV, V. (eds.) (2003) Sovetskaya derevnya glazamy VChK-OHPU-NKVD. 1918 – 1939. Dokumenty i materialy: [in 4 vol.]. Vol. 3: 1930 – 1934 hh. Part 1: 1930 – 1931 gg. Moscow: Rossijskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

30. DANILOV, V. MANNING, R., VIOLA, L. (eds.) (2000) Trahediya sovetskoj derevni. Kollektivizaciya i raskulachivanie. Dokumenty i materialy. 1927 – 1939: [in 5 vol.]. Vol. 2: November 1929 – December 1930. Moscow: Rossijskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN)

31. DANILOV, V. MANNING, R., VIOLA, L. (eds.) (2000) Trahediya sovetskoj derevni. Kollektivizaciya i raskulachivanie. Dokumenty i materialy. 1927 – 1939: [in 5 vol.]. Vol. 3: Konets 1930 – 1933. Moscow: Rossijskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

32. CHERIKOVER, I. (1923) Antisemitizm i pogromy na Ukraine.1917 – 1918 gg. (K istorii ukrainsko-evrejskikh otnoshenij). Berlin: Ostsüdishes Historishes Archiv.

33. FITZPATRICK, S. (1996) Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press.