O. Lyzun, PhD student

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine


PRESENT STATE AND PROSPECTS OF PRESERVATION

OF PALEOLITHIC SITES IN THE MIDDLE DNIEPER AREA


Article describes patterns of locations of Paleolithic sites on the modern territory of the Middle Dnieper region. A number of "classical" Paleolithic localities has already exist in this area. Besides that, new archaeological and paleontological sites are added to the map every year. The problem of preservation of such prehistoric localities is extremely important because their potential for museification is unusually high. The paper describes issues of cultural heritage protection in Ukraine and proposals to address them. On the territory of the Middle Dnieper is already exist one partly finished museum complex on the area of Upper Paleolithic site. There are still good prospects for new museums, parks or archaeological field seminars on the base of regional prehistoric localities. Maybe, the best candidate for this is Mezhyrich. On this site the process of museum creation is in stagnation. Here residues of fauna collapsing very fast because of fluctuations in temperature and humidity. The first step for preservation of archaeological heritage in Mezhyrich could be the preparation of project documentation to create a complete museum.

Key words: archaeology, protection of cultural heritage, Paleolithic, Middle Dnieper area, musefication of sites.

Full text PDF

References

1. HLADKYKH, M. I. (1972) Piznopaleolitychni zhytla, metody yikh konservatsii ta eksponuvannia. Arkheolohiia. 6, 106–107.

2. HLADKYKH, M. I., KORNIIETS, N. L. (1979) Nova sporuda z kistok mamonta v Mezhyrichchi. Visnyk Akademii nauk URSR. 9, 50–54.

3. ZHADKO, V. O. (2010) Do problemy zberezhennia istorychnoi spadshchyny ta formuvannia zakonodavchoi bazy. Hileia: naukovyi visnyk. 33, 6–12.

4. ZHMUR, O. V. (2006) Restavratsiya i konservatsiya arkheologicheskoj kosti v polevykh usloviyakh: nedostatki I preimushchestva. In: Chistov Yu. K., E. A. Mikhajlova (eds.) Radlovskie chteniya, 2006: tezisy dokladov. St. Petersburg: MAE RAN, pp. 261–265.

5. KRAKHMALNA, T. V., KEPIN, D. V. (2011) Eksponuvannia paleopryrodnoi spadshchyny chetvertynnoho periodu. Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva. 17, 35–150.

6. KRAKHMALNA, T. V., KEPIN, D. V. (2011) Muzeiefikatsiia pamiatok pleistotsenu Ukrainy. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu. 27, 3–13.

7. NUZHNYI, D. Yu., STUPAK, D. V., SHYDLOVSKYI, P. S. (2000) Verkhnopaleolitychna stoianka Semenivka 3 ta osoblyvosti vesniano-litnikh poselen mezhyrichskoi kultury. Arkheolohichnyi almanakh. 9, 123–136.

8. OPALKO, Yu. V. (2007) Zberezhennia kulturno-istorychnoi spadshchyny v suchasnii Ukraini: problemy ta perspektyvy. Stratehichni prioritety. 1 (2), 83–88.

9. LEVADA, M. Ye., PARKHOMENKO, M. T., TYTOVA, O. M. (eds.) (2006) Pravova okhrona kulturnoi spadshchyny. Normatyvna baza: Zb. dokumentiv. 2nd ed. Kyiv: KhIK.

10. PUSTOVALOV, S. Zh., CHUKHRAI, L. O. (2007) Potentsiini mozhlyvosti muzeiefikatsiii pamiatok kamianoi doby na terenakh Ukrainy. Naukovi zapysky NaUKMA. 62, 28–38.

11. TYTOVA, O. M. (2009) Deiaki aktualni pytannia zberezhennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy. Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva. 16, 5–10.