Вісник КНУ. Історія №129(2)

І. Автушенко

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1991 – 2011 РР.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

І. Гавриленко

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ США

Л. Гентош

СТАВЛЕННЯ МИТРОПОЛИТА ГКЦ А. ШЕПТИЦЬКОГО ДО В. ЛИПИНСЬКОГО ТА ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ В 1920 – 1930-ТІ РОКИ

Я. Дмитрук

ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА СЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ПОЛЬЩІ (1918 – 1939 РР.)

А. Зубко

МІРИ ВАГИ В СИСТЕМАХ ВИМІРІВ ДЕРЖАВ БЛИЗЬКОГО І СЕРЕДНЬОГО СХОДУ ХІ – ХІХ СТ.

О. Кузнєцова-Тімонова

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В АНГОЛІ (1975 – 2002) ТА ДОЛЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЛОРУСІ

Н. Ластовець

МІСІЯ УНР У США В 1919 – 1921 РР.: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

В. Левченко

РОЛЬ ОДЕСЬКИХ НАУКОВЦІВ У РОЗВИТКУ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ІЗ США В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

О. Машевський, М. Барабой

ВИТОКИ ФРАНКО-КАНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ (XVIII – ПЕРША ТРЕТИНА XX СТ.)

Б. Патриляк

ЗАХОПЛЕННЯ СЕЛЯНАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ЦЕНТРІВ УСРР НАВЕСНІ 1930 Р.

І. Погорєлова

ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Б. ОБАМИ: ПРОРАХУНКИ ТА ЗДОБУТКИ

В. Погромський

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АРА (АМЕРИКАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОПОМОГИ) ЗА ЧАСІВ ГОЛОДУ 1921 – 1923 РР. В УКРАЇНІ ТА СРСР НА СТОРІНКАХ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАНЬ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Т. П'ятничук

"ДОКТРИНА МОНРО": ЕВОЛЮЦІЯ ТРАКТУВАННЯ ТА СПРОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

А. Якубець

МІНІСТРИ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УРСР (1944 – 1991 РР.): ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

І. Патриляк, О. Ляпіна

ПРИДУШЕННЯ ОПОРУ: "ЗАЧИСТКА" ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В 1946 РОЦІ МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

М. Срібняк

ДРАМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО В ТАБОРІ ФРАЙШТАДТ (АВСТРО-УГОРЩИНА): ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ