Причини відмови

та етичні зобов'язання авторів

Типові причини відмови у розгляді статті


 • Запозичення без вказування джерела.
 • Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).
 • Стаття оформлена у невідповідності до Вимог.
 • Невідповідність посилань у тексті.
 • Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих / контактної інформації / поштової адреси.
 • Відсутність рецензії (рекомендації, відгуку) наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою (тільки для авторів, які не мають наукового ступеня).
 • Відсутність УДК / JEL.
 • Відсутність списку використаних джерел.
 • Недостатній обсяг анотації англійською мовою.
 • Категоричний негативний висновок рецензента.

Авторів, чиї статті отримали негативну рецензію від рецензента (або помічені в плагіаті, або їх статті рецензент рекомендував до друку іншого видання, або інші причини відмови), просимо не подавати свої статті (повторно / нові) протягом року згідно з Міжнародними правилами публікацій в наукових журналах.


Етичні зобов’язання авторів!

Автор (колектив авторів) несе повну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких вимог:

 • Автори повинні презентувати результати своїх досліджень зрозуміло, чітко, не фальсифікуючи реальні дані
 • Автори повинні чітко вказувати методи досліджень, уникаючи двозначності, з метою перевірки та підтвердження отриманих результатів
 • Автори зобов’язані дотримуватися встановлених вимог до публікацій: дослідження має бути оригінальним, не опублікованим в інших наукових виданнях, без будь-яких форм плагіату
 • Автори несуть колективну відповідальність за здану та опубліковану роботу
 • Вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні заборонено та неетично
 • Автор має повідомити редакцію, якщо виявить суттєві помилки або неточності в своїй праці
 • Матеріали спрямовані на розпалювання релігійної, міжрасової, міжнаціональної ворожнечі неприйнятні
 • Дискримінація у будь-яких формах неприпустима