ISSN 1728-3817 (загальний)

ISSN 1728-2640 (серійний)

Вісник

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка. Історія

Вісник Київського національного університету. Історія

Засновано 1958 року.

Атестовано: Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.10.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію № 17218-5988 Р від 10.11.10.

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02.

Вісник проіндексовано в базі ICI Journal Master List 2017 (Index Copernicus).