Вісник КНУ. Історія № 136(1)

О. Bordilovska

THE PRINCIPLES AND VALUES OF INDIAN CIVILIZATION: SINCE ANCIENT TIME TO CURRENT STAY

Г. Вахрамеєва

РОЗКВІТ КУЛЬТУ ДЕМЕТРИ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ СПАРТОКІДІВ НА БОСПОРІ

Г. Вертієнко

ОЗБРОЄННЯ ДАВНІХ ІРАНЦІВ ЗА ТЕКСТАМИ МОЛОДШОЇ АВЕСТИ: ДИСТАНЦІЙНА ЗБРОЯ

Т. Гошко

УЯВЛЕННЯ ПРО СТАРІСТЬ У МІСТАХ РІЧПОСПОЛИТСЬКОГО ПРОСТОРУ НА МЕЖІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

О. Заплетнюк

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН У ТИТУЛАТУРІ ФАРАОНА ЕХНАТОНА

Л. Кушинська

СВІТСЬКА ДЕРЖАВА ЯК НАДБАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ПОЛЕМІКИ ТА НАУКОВИХ ДИСКУСІЙ

А. Макаревич

ОСОБЛИВОСТІ ОСМАНСЬКОГО ВАКФУ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я У XVI СТОЛІТТІ

І. Ніфталієв

УТВОРЕННЯ ЗАКАВКАЗЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РОЗВ'ЯЗАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ

НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ (1921–1922)

М. Ніколаєв

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ ІІ СТ. ДО Н. Е. У СВІТЛІ ВІДНОВЛЕНОГО ЛІТОЧИСЛЕННЯ

І. Орищенко

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА ЛЯСКОРОНСЬКОГО (20.04.1858 – 21.05.1920)

В.Орлик

НУМІЗМАТИЧНІ СВІДЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ РУСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО З ДЕРЖАВОЮ ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНУ У ПРУССІЇ

А. Прохорова

ДИПЛОМАТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЛОНДОНА ТА ПАРИЖА ПІД ЧАС АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКОЇВІЙНИ (60-ТІ РР. XVI СТ.)

V. Rubel

"NEOLITHIC REVOLUTION" IN BIBLICAL DESCRIPTION: ATTEMPT OF GEOGRAPHICAL AND CHRONOLOGICAL IDENTIFICATION

А. Сорока

ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ОТОЧЕННЯ МІТРІДАТА VI ЕВПАТОРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МОНУМЕНТА МІТРІДАТА НА о. ДЕЛОС)

В. Талах

УЯВЛЕННЯ КЛАСИЧНИХ МАЙЯ ПРО ПОТОЙБІЧНЕ БУТТЯ ЗА НАПИСАМИ ІЗ "ХРАМУ НАПИСІВ" У ПОСЕЛЕННЯХ ПАЛЕНКЕ, ЧІАПАС, МЕХІКО (МЕКСИКАНСЬКІ СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ)

М. Тарасенко

УШЕБТІ В ЗІБРАННІ МУЗЕЮ СХІДНОГО МИСТЕЦТВА В ЗОЛОЧІВСЬКОМУ ЗАМКУ

О. Шалига

УКРАЇНСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО В КАНАДІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

О. Ясинецька

ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ХІ СТ. У ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ОДНОГО З ПЕРШИХ МАТРИМОНІАЛЬНИХ СОЮЗІВ ПОЛЬЩІ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ