Вісник КНУ. Історія № 135(4)

Б. Затовський

ЄВРОПЕЙСЬКА РЕФОРМАЦІЯ В СТАТТЯХ ЧАСОПИСУ «БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК» (1896-1910 РР.)

Б. Коваль

ЕВОЛЮЦІЯ ЕСХАТОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ РУХУ МІЛЛЕРИТІВ У АМЕРИЦІ (30-40-І РОКИ ХІХ СТОЛІТТЯ)

С. Ковабсюк

ОБМІНЮЮЧИСЬ РОЛЯМИ: КОНСТРУКЦІЯ І ДЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕНДЕРУ В ЕПОХУ РЕФОРМАЦІЇ

Д. Кругляк

ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ (КІН. 1980-Х – КІН. 1990-Х РР.)

Р. Марценюк

НЕВІДОМИЙ ЛАТИСЬКИЙ СЛІД У РЕПРЕСОВАНІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ІСТОРІ: А.А. НЕБІЙ (1899-1937)

Л. Могильний

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ

О. Музичко

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РЕФОРМАЦІЇ В ОДЕСІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Т. Орлова

ПРИЧИНИ АРХАЇЗАЦІЇ ПУТІНСЬКОЇ РОСІЇ

І. Папа

«ПРОТЕСТАНСЬКА ЕТИКА» ДАНСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ ЮСТА ЮЛЯ, 1709-1711 РР.)

Б. Патриляк

ПРАПОР УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

А. Пелешко, Є. Чернухін

ПРЕДСТАВНИКИ ЦЕРКОВНОЇ ІЄРАРХІЇ В ІСТОРІЇ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ГРЕКІВ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

О. Руденко

МЕТОДИ ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ В РИМІ ПІЗНЬОРЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІОНА КАССІЯ)

Ю. Руденко

ВНЕСОК ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ЗОЛОТОНІЩИНИ

М. Рудь

КАФЕДРА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ)

О. Шишко

БУРЖУАЗЦІЯ ОДЕСИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРУ В 1920 Р.

А. Якубець

СІЛЬСЬКІ КЛУБИ В УРСР 1954-1964 РР. (ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ»)

О. Ящук

УЯВЛЕННЯ ПРО ВЕРХОВНУ ВЛАДУ В БІЛОРУСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ ЛІТОПИСАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТИТУЛАТУРИ ПРАВИТЕЛЯ