Вісник КНУ. Історія № 134(3)

І. Данилюк

НОВА ПАРАДИГМА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕПОХИ: СУБСИДІАРНА ПЕРСПЕКТИВА

БЕНЕДИКТА XVI

Є. Дубчак

ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ЗА ПРАЦЯМИ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА (1884-1920 РР.)

А. Зубко

ДАВНІ МІРИ ВАГИ СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ

С. Кагамлик

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКОВНА ЕЛІТА В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ. СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ДАВНІХ ПРАВ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА ІІ (1727–1730)

А. Коваль

«NON EXPETERE PACEM»: МОТИВИ ПОМПЕЯ І ЦЕЗАРЯ ДЛЯ ВІЙНИ

В. Колесник

УКРАЇНСЬКІ ПАРТІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ПОШУК ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ

Р. Конта

М. ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК РЕФОРМАТОР НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ: ЕТНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

А. Кошелєв

КОНЦЕПТИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БІОГРАФІЯ» ТА «БІОГРАФІЧНИЙ СВІТ» У ДОСЛІДЖЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛА

Р. Кшановський

КРЕАЦІЯ «КУЛЬТУ ЛИЦАРСТВА» ЕДУАРДОМ ІІІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗМІЦНЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ

О. Левчук

ЕТНОПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ 1905-1914 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ)

А. Лукашенко

БОГОЛЮДИНА В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МІФОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

З. Маланій

НА ПЕРЕТИНІ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПОКЛИКАНЬ: УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОРТРЕТ ГАБСБУРЗЬКОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛИЧИНІ (1848-1918 РР.)

О. Машевський

ЧОРНОМОРСЬИКЙ ВЕКТОР ПОЛІТИКИ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ (1930-ТІ – ПОТЧАТОК 1990-Х РР.)

Л. Могильний

ЧЕХІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР: ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ

І. Радомський

КРЕМ’ЯНІ МАТЕРІАЛИ ПАМ’ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРІОДУ В/І НА ДНІСТРІ

В. Рубель

ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЧНОЇ І ГЕОГРАФІЧНОЇ ДОСТОВІРНОСТІ «ДАВНІХ ЗАПИСІВ ПРО БУТТЯ ХВАН» ХВАНДАН КОҐІ (桓檀古記)

В. Ставнюк

«… ICH MEINE, MIT DEM BESTEN WAS IN MIR IST, BIN ICH STETS ANIMAL POLITICUM GEWESEN UND WÜNSCHTE EIN BURGER ZU SEIN»: ІСТОРИК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СВОЄЇ КРАЇНИ )

Ю. Сорока

ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З РУМУНІЇ В УРСР У 1944-1947 РР.

М. Палієнко, С. Павленко

ЗНАМЕННА ВІХА – 80-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА ШЕВЧЕНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯРОСЛАВА КАЛАКУРИ