Вісник КНУ. Історія № 133 (2)


М. Борисенко

ДОМАШНІ РОБІТНИКИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.

О. Волонтир

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ ЗА ЧАСІВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

А. Демещук

РЕСПУБЛІКА СЕРБСЬКА КРАЙНА: ВІД СТАНОВЛЕННЯ ДО ПАДІННЯ

О. Казакевич

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

С. Ковбасюк

ІДЕАЛ ЖІНКИ У ТЕКСТАХ І ОБРАЗАХ ДОБИ РЕФОРМАЦІЇ: МІЖ КОНСТРУКТАМИ І ПРАКТИКАМИ

В. Колесник

ВИСВІТЛЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1920-Х РР. КОРЕНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УСРР

П. Котляров

МЕЛАНХТОНІВСЬКА РЕФОРМА ШКОЛИ ЕЙСЛЕБЕНА: ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА

А. Лукашенко

БОГООБРАНІСТЬ ГОСУДАРЯ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ В ІДЕОЛОГІЧНИХ ДИСКУСІЯХ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КІН. XV–XVI СТ.)

І. Лябах, Р. Марценюк

ЗРУЙНОВАНИЙ ШЛЮБ: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ З БІОГРАФІЙ ЮРІЯ КОСАЧА ТА ВІРИ ФРАНКО

О. Магдич

БУЛЛА EX COMISSIO NOBS A DEO ТА УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ

І. Малацай

РУДОЛЬФ І ГАБСБУРГ – ІМПЕРАТОР СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Т. Перга

ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ В СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ США ХІХ СТОЛІТТЯ

В. Рубель

"ДИНАСТІЙНІ ІСТОРІЇ" ДОБИ МОНГОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ В КИТАЇ ЯК ФЕНОМЕН КЛАСИЧНОГО КИТАЙСЬКОГО ІСТОРІОПИСАННЯ

Ю. Скіра

ПОРЯТУНОК РОДИНИ ШТЕРН МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ У СВІТЛІ СПОГАДІВ ЛІЛІ ПОЛЬМАН

О. Сморжевська

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПОЛЬЩІ: ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ ТА ЙОГО ВІЗІЇ "ЄВРОПИ"

Ф. Туранли

ТУРЕЦЬКІ РУКОПИСНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ.

В. Черноіваненко

КУМРАНСЬКІ ВИТОКИ ХРИСТИЯНСТВА: ДИСКУСІЇ

А. Чуткий

ВНЕСОК УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА У СПРАВУ ЗАСНУВАННЯ НОВИХ ВНЗ В КИЄВІ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ПОЧАТОК ХХ СТ.)