Вісник КНУ. Історія № 132 (1)

Т. Антонюк

НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США У ВИДАННЯХ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ

Т. Грищенко

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2016 Р. В США І АМЕРИКАНСЬКА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ

Г. Казакевич

УКРАЇНСЬКІ О'КОННОРИ: РОДИНА ІРЛАНДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ХІХ СТ.

А. Кізлова

КОМФОРТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ НАВКОЛО КИЄВО-ЛАВРСЬКИХ СВЯТИНЬ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТ.)

А. Макаревич

ВАКФ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У СВІТЛІ ТУРЕЦЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

О. Машевський, М. Барабой

КВЕБЕКСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

І. Патриляк

"КРАЩЕ Б МЕНЕ ВБИЛИ НА ФРОНТІ, НІЖ ТАК ЖИТИ…": ПРО ЩО ЗМУШУВАЛИ "ЗАМОВКНУТИ" ЛИСТИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (за матеріалами звітів НКДБ / МДБ УРСР про перлюстрацію особистої кореспонденції, грудень 1945 – лютий 1947 рр.)

О. Петасюк

ФЕНОМЕН "РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ" (ДО 80 РОКОВИН РОЗСТРІЛІВ В УРОЧИЩІ САНДАРМОХ)

А. Пількевич

РЕФОРМИ ГАЯ МАРІЯ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У ПІЗНІЙ РИМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Т. Пшеничний

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ ПРОСТІР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

П. Сацький

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО І ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛІВ (1950 – 1953 РР.)

О. Сморжевська

НЕОЯЗИЧНИЦТВО В УКРАЇНІ: ДУХОВНІ ПОШУКИ ЛЮДИНИ МІСТА

Ю. Сорока

НАСИЛЬНЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В УРСР У ПОВОЄННІ РОКИ

В. Щербатюк, Ю. Орищенко

ВІДОБРАЖЕННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 1917 – 1921 РР. В УКРАЇНСЬКІЙ ДОРАДЯНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

М. Юнгер

РОЛЬ УГОРСЬКОГО САМВИДАВУ В АКТИВІЗАЦІЇ ОПОЗИЦІЙНО НАЛАШТОВАНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ (1976 – 1988 РР.)

S. Jazavita

ILLUSION AND REALITY OF STATEHOOD: THE SEARCH FOR PARALLELS BETWEEN THE LITHUANIAN ACTIVIST FRONT AND THE ORGANISATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS

РЕЦЕНЗІЇ

А. Папакін

РЕВАНШ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ: КАНІВ, 1662 Р. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: Бабулин И. Б. Каневская битва 16 июля 1662 г. – М.: Фонд "Русские витязи", 2015. – 88 с.